در تئوری موسیقی غربی، خصوصا در یادگیری تئوری غربی سازهای قانونمند مثل پیانو، یادگیری در مورد فاصله بین دو نت بسیار مهم است. ما به فاصله بین نت ها به عنوان یک فاصله موسیقی اشاره می کنیم. دو تا از متداول ترین فواصل در موسیقی، پرده و نیم پرده ها هستند. این دو بازه کمترین فاصله را در تئوری موسیقی دارند. تئوری موسیقی غربی از چیزی پیروی می کند که ما آن را اعتدال مساوی ( Equal temperament) می نامیم. اعتدال مساوی فرکانس ها را متعادل می کند و دوازده نت ایجاد می کند. بیایید عمیق تر به این موضوع نگاه کنیم.

نیم پرده چیست؟

نیم پرده یا نیم گام کوچکترین فاصله در موسیقی غربی است. این فاصله را به راحتی می توان در پیانو مشاهده کرد. به نت های برجسته C و #C، کلید سفید به سیاه نگاه کنید. توجه داشته باشید که بین این دو نت هیچ نت دیگری وجود ندارد.

C و #C

به مثال دیگری نگاه کنید. این بار ما نت های B-C داریم، هر دو کلید سفید هستند اما توجه داشته باشید که بین آنها هیچ نت دیگری وجود ندارد.

دو نوع نیم پرده وجود دارد که آنها نیم پرده کروماتیک و نیم پرده دیاتونیک نامیده می شوند. دو نوع مختلف از نیم پرده ها وجود دارد که به آنها نیم پرده های کروماتیک و دیاتونیک می‌گویند. این دو نوع مختلف نیم پرده با گام های کروماتیک و دیاتونیک یکسان نیستند.

نیم پرده کروماتیک و نیم پرده دیاتونیک

نیم پرده کروماتیک

نیم پرده های کروماتیک جایی هستند که دو نت مجاور با نام یکسان (نام نت) داشته باشیم. در گام کروماتیک، استفاده از نیم پرده های کروماتیک متداول است، زیرا در گام کروماتیک از همه دوازده نت استفاده می کنیم و این بدون استفاده از همان نت ها امکان پذیر نیست.

به عنوان مثال، C-C# و Bb-B. نت دوم یک نیم پرده بالاتر از نت اول است. به نت ها در حامل موسیقی و روی صفحه کلید پیانو در زیر نگاه کنید.

نیم پرده کروماتیک

نیم پرده دیاتونیک

نیم پرده های دیاتونیک جایی هستند که دو نت دارای نام های مختلف هستند. کلمه دیاتونیک به معنای قرار گرفتن در یک کلید است و در یک کلید شما بیش از یک نام نت ندارید. یک گام دیاتونیک فقط از حروف الفبای موسیقی با علامت های شارپ یا فلت گاه به گاه تشکیل خواهد شد.

برای مثال، C-Db و B-C. دومین نت در هر یک از این مثالها نیم پرده بالاتر است. به تصویر زیر از حامل موسیقی و صفحه کلید پیانو نگاه کنید.

نیم پرده دیاتونیک

روش های جایگزین برای برچسب گذاری فاصله ها

همانطور که دیدیم، دو نوع مختلف از پرده و نیم پرده وجود دارد – نیم پرده دیاتونیک و نیم پرده کروماتیک. اینها را می توان به روش های مختلف برچسب گذاری کرد.

فاصله نیم پرده کروماتیک C#-C را در نظر بگیرید. این همچنین می تواند یکم افزوده (Augmented unison) نامیده شود. این به این دلیل است که هر دو نت دارای نام نت یکسان هستند، اما نت دوم بالا رفته یا افزوده شده است.

نیم پرده کروماتیک C#-C

نیم پرده دیاتونیک G-A صاف را در نظر بگیرید. این همچنین می تواند یک مینور ثانوی یا دوم نامیده شود. یک ثانوی فاصله ای است که فاصله بین دو نت یک دوم است، یعنی دو نت. مینور دوم به این معنی است که این نت بالاتر یک نیم پرده پایین تر است.

نیم پرده دیاتونیک G-A

نت های معادل آنارمونیک

برای دستیابی به نیم پرده های کروماتیک و دیاتونیک (نیم گام)، گاهی اوقات باید از آنچه ما نت های معادل آنارمونیک می نامیم استفاده کنیم. شما می توانید اینجا در مورد آنها بیشتر بخوانید اما به طور خلاصه، یک نت معادل آنارمونیک نتی است که صدای یکسانی دارد اما به طور متفاوت نوشته شده است. #C و Db دو نت هستند که نمونه ای از معادلات آنارمونیک هستند.

نت های معادل آنارمونیک

معادلات آنارمونیک در هر دو نیم پرده کروماتیک و نیم پرده دیاتونیک استفاده می شوند.

نیم پرده کروماتیک و نیم پرده دیاتونیک

پرده کامل چیست؟

پرده کامل کوچکترین فاصله بعدی پس از نیم پرده است. یک پرده از دو نیم پرده تشکیل شده است. نمونه ای از یک پرده کامل می تواند دو نت E – F شارپ، A-B یا G-A باشد. به صفحه کلید پیانو زیر نگاهی بیندازید.

پرده کامل در موسیقی چیست؟

پرده ها و نیم پرده ها گام ماژور

هر گام ماژور و مینور از پرده ها و نیم پرده ها تشکیل شده است. ماژور از پرده ها و نیم پرده ها تشکیل شده است: (T=پرده کامل) (S=نیم پرده)

T T S T T T S

توجه کنید که چگونه گام ماژور شامل دو نیم پرده و پنج پرده کامل است. فاصله بین هر نت در گام ماژور همیشه یکسان خواهد بود صرف نظر از اینکه از چه گامی شروع می کنید. به گام C ماژور روی کیبورد پیانو نگاهی بیندازید و ببینید آیا می‌توانید نیم پرده را تشخیص دهید. مثال زیر یک اکتاو است.

هر دوی این نیم پرده ها، نیم پرده های دیاتونیکی هستند و کروماتیک نیستند، زیرا در گام، هر نت باید نام حروف متفاوتی داشته باشد.

گام C ماژور روی کیبورد پیانو

C ماژور با نیم پرده علامت گذاری شده

پرده ها و نیم پرده ها گام مینور

گام  مینور طبیعی از پرده ها و نیم پرده ها تشکیل شده است: (T=پرده کامل) (S=نیم پرده)

T S T T S T T

توجه داشته باشید که چگونه گام مینور شامل دو نیم پرده و پنج پرده کامل نیز می شود، اما تفاوت آنها در ترتیب است. مانند گام ماژور، فاصله بین هر نت برای هر گام مینور طبیعی، صرف نظر از اینکه از چه گامی شروع می‌کنید، یکسان می‌ماند.

به گام مینور روی کیبورد پیانو نگاهی بیندازید و ببینید که آیا می‌توانید نیم پرده ها را تشخیص دهید. مثال زیر یک اکتاو است.

همانطور که در بالا ذکر شد، یک گام مینور نیز باید هر نت را به عنوان نام حروف متفاوت داشته باشد و بنابراین هر نیم پرده، یک نیم پرده دیاتونیک خواهد بود و کروماتیک نیست.

a مینور روی کیبورد پیانو

a مینور با نیم پرده علامت گذاری شده

به یاد داشته باشید که باید کلید گام های ماژور و مینور خود را در نظر بگیرید، زیرا اگر این کار را نکنید، ممکن است برخی از نیم پرده ها را از دست بدهید!

لیست پرده ها و نیم پرده ها

به لیست پرده ها و نیم پرده ها در موسیقی نگاهی بیندازید. در این لیست ما دو نوع نیم پرده را شامل می شویم.

لیست هر نیم پرده (دیاتونیک و کروماتیک)

 • C به C#/Db
 • C#/Db به D
 • D به D#/Eb
 • D#/Eb به E
 • E به F
 • F به F#/Gb
 • F#/Gb به G
 • G به G#/Ab
 • G#/Ab به A
 • A به A#/Bb
 • A#/Bb به B
 • B به C

لیست هر پرده کامل

 • C به D
 • C#/Db به D#/Eb
 • D به E
 • D#/Eb به F
 • E به F#/Gb
 • F به G
 • F#/Gb به G#/Ab
 • G به A
 • G#/Ab به A#/Bb
 • A به B
 • A#/Bb به C
 • B به C#/Db

نیم پرده ها و پرده های کامل بخشی مهمی از یادگیری نظریه موسیقی هستند و مهم است که تمام نت هایی را که می توانند نیم پرده های کروماتیک یا دیاتونیک یا پرده های کامل باشند.

سوالات متداول

پرده و نیم پرده در موسیقی چه تفاوتی دارند؟

پرده و نیم پرده دو واحد اندازه گیری فاصله بین دو نت در موسیقی هستند. پرده فاصله بین دو نت مجاور در یک گام کامل است و نیم پرده فاصله بین دو نت مجاور در یک نیم گام است.

انواع نیم پرده در موسیقی کدامند؟

در موسیقی دو نوع نیم پرده وجود دارد: نیم پرده دیاتونیک و نیم پرده کروماتیک. نیم پرده دیاتونیک فاصله بین دو نت مجاور در یک گام دیاتونیک است. نیم پرده کروماتیک فاصله بین دو نت مجاور در یک گام کروماتیک است.

کاربرد پرده و نیم پرده در موسیقی چیست؟

پرده و نیم پرده در موسیقی برای تشکیل گام ها، آکوردها و ملودی ها استفاده می شوند. گام ها مجموعه ای از نت هایی هستند که به ترتیب معینی قرار گرفته اند و آکوردها مجموعه ای از نت هایی هستند که با هم نواخته می شوند. ملودی ها مجموعه ای از نت هایی هستند که به ترتیب زمانی اجرا می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *