دارای جواز کسب از اتحادیه و نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال و عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی