دارای جواز کسب از اتحادیه و نماد اعتماد الکترونیکی و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال
slide4879