تنبورین کمبو Meinl مینل TMT1M_WH

 

 

دنیای ساز برای شما "لوازم جانبی" هم داره