موقعیت مناسب انگشتان روی کلیدهای پیانو، برای یادگیری پیانو بسیار مهم است، حتی زمانی که تازه شروع کرده اید و آهنگ های ساده می نوازید یا گام ها را تمرین می کنید. با نشستن در وسط صفحه کلید و با وضعیت مناسب شروع کنید. انگشتان خود را روی کلیدهای پیانو به شکلی ریلکس خم کنید، انگشت شست راست خود را روی C وسط قرار دهید. اگر زودتر دست ها و انگشتان خود را تمرین دهید، پیشرفت به قطعات پیچیده تر موسیقی برایتان آسان تر خواهد بود.

روش 1 از 3: حفظ موقعیت مناسب دست

کلیدهای پیانو

1. روی لبه نیمکت پیانو بنشینید.

نیمکت پیانو باید به اندازه کافی از پیانو فاصله داشته باشد تا بتوانید روی لبه جلویی بنشینید و پاهای خود را صاف روی زمین بگذارید. در حالت ایده‌آل، پاهای شما از سطح نیمکت پیانو جلوتر می‌آیند و زانوهایتان در زاویه قائم هستند.
* ران های شما نباید روی نیمکت قرار بگیرد. اگر به این شکل است، شما خیلی عقب نشسته اید.
* در نهایت، ممکن است از پدال ها استفاده کنید، بنابراین پاهای شما باید بتوانند به اندازه کافی به سمت جلو حرکت کد تا به پدال ها برسند. در حال حاضر، پاهای خود را صاف روی زمین قرار دهید.

2. سر و شانه های شما باید در یک ردیف قرار بگیرند.

وضعیت مناسب هنگام نشستن پشت پیانو، به شما توانایی بیشتری برای رسیدن به تمام کلیدها در حین نواختن می دهد و از ایجاد مشکلات کمر در آینده جلوگیری می کند. شانه های خود را به سمت عقب ببرید تا تیغه های شانه در کنار ستون فقرات و در یک ردیف قرار گیرند.
* گردن خود را شل کنید و مستقیم به جلو نگاه کنید. خم شدن روی کلیدهای پیانو، تحرک دستان شما را در حین نواختن محدود می کند.

3. آرنج خود را در مقابل خود نگه دارید.

اگر بازوهای شما در موقعیت صحیح قرار داشته باشند، آرنج ها باید در جلوی بدن قرار بگیرند. آرنج‌های شما باید کمی خم شوند و چین‌های داخلی آرنج به سمت بالا و به سمت سقف باشد.
* اگر آرنج‌های شما در کنار بدنتان قرار دارند، نیمکت پیانو را کمی به عقب ببرید. از سوی دیگر، اگر متوجه شدید که بدون هیچ گونه خمیدگی در آرنج خود به کلیدهای پیانو دسترسی دارید، باید نیمکت پیانو را به پیانو نزدیک تر کنید.
* آرنج خود را از پهلو ها از بدن خود دور نکنید. وقتی شروع به بیشتر نواختن پیانو کنید، این می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در مچ دست شما شود. ساعد شما باید عمود بر صفحه کلید پیانو باشد.

کلیدهای پیانو

4. انگشتان خود را روی کلیدها قوس دهید.

شما باید با نوک انگشتان خود پیانو بزنید. در حالی که انگشت شست شما باید صاف باشد، بقیه انگشتان باید روی کلیدهای پیانو خمیده شوند، انگار که توپی را در دست گرفته اید.
* در صورت لزوم می توانید با گرفتن توپ تنیس در دست، وضعیت صحیح را تمرین کنید. روشی که انگشتان شما دور توپ می‌پیچند، طوری است که باید روی کلیدهای پیانو خم شوند.

5. بازوها و شانه های خود را شل کنید.

منقبض کردن بازوها یا شانه‌ها می‌تواند باعث کشیدگی آنها شود. ممکن است بخواهید قبل از اینکه برای نواختن، پشت پیانو بنشینید، بازوهای خود را کمی تکان دهید و حرکات کششی اساسی برای بازوها و پشت خود انجام دهید تا عضلات خود را شل کنید.
* در حین نواختن پیانو، وضعیت بدن خود را به صورت دوره ای بررسی کنید و هر گونه انقباض را در بازوها یا شانه های خود رها کنید. پس از مدتی، یک وضعیت آرام به صورت خودکار برایتان تبدیل به عادت می شود.

6. اجازه دهید بازوهایتان انگشتانتان را دنبال کنند.

همانطور که دست های خود را روی صفحه کلید بالا و پایین می برید، بازوهای خود را نیز کم و بیش عمود بر دستان خود نگه دارید. این کار از پیچ خوردگی و فشار زیاد روی مچ دست شما جلوگیری می کند.
* در مورد استفاده از عضلات بزرگتر بازوها و حتی پشت خود برای فشار دادن کلیدها به جای انگشتان، فکر کنید.

7. ناخن های خود را کوتاه نگه دارید.

اگر قصد دارید مکررا پیانو بزنید، ناخن های بلند مانع از موقعیت مناسب دست می شوند. ناخن‌های بلند نیز روی کلیدهای پیانو کلیک می‌کنند، که این می‌تواند آهنگی را که می‌نوازید، خراب کند.

روش 2 از 3: استفاده از انگشت گذاری صحیح

کلیدهای پیانو

1. انگشتان خود را شماره گذاری کنید.

همه برگه نت‌های موسیقی از شماره‌گذاری جهانی یکسانی برای انگشتان و شست هر دست استفاده می‌کنند. اگر عدد هر انگشت را به خاطر بسپارید، می‌توانید نمادهای تعیین موقعیت انگشتان را بخوانید.
* شماره گذاری با انگشت شست شما در شماره 1 شروع می شود و به انگشت کوچک شما در شماره 5 ختم می‌شود.
* دست چپ تصویر آینه ای از دست راست است که از همان اعداد برای همان انگشتان استفاده می کند.

2. از C وسط شروع کنید.

برای نواختن پیانو، انگشت 1 دست راست خود را روی C وسط قرار دهید. انگشتان دیگر دست راست شما به طور طبیعی روی کلیدهای سفید سمت راست شست قرار می گیرند. این محل قرارگیری پنج انگشت طبیعی برای دست راست است.
* قرار است شست چپ شما نیز روی C وسط بنشیند. با این حال، اگر با هر دو دست می نوازید، به جای اینکه بخواهید با هر دو شست C وسط را بنوازید، دست چپ خود را روی یک کلید آن طرف تر حرکت می دهید.

کلیدهای پیانو

3. انگشت شست خود را از زیر انگشتان دیگر خود عبور دهید تا در صفحه کلید به سمت بالا حرکت کنید.

هنگام نواختن پیانو از بیش از 5 کلید استفاده خواهید کرد. برای حرکت دادن دست خود در صفحه کلید به سمت بالا، باید انگشت شست خود را زیر انگشتان دیگر خود قرار دهید تا روی کلید بعدی قرار بگیرد. این حرکت را با گام تمرین کنید تا تبدیل به عادت شود.
* از آنجایی که شما فقط از انگشت کوچک خود برای شروع یا پایان دادن به گام استفاده می کنید، معمولاً انگشت شست خود را از زیر 3 انگشت وسط خود رد می کنید.
* برای حرکت دادن دست به سمت پایین، انگشت حلقه خود را از روی انگشتان دیگر رد کنید و آن را در سمت چپ انگشت شست خود قرار دهید.

4. کلیدهای بلندتر را با انگشتان کوتاهتر خود پخش کنید.

اگر به صفحه‌کلید نگاه کنید، کلیدهای سفید طولانی‌تر و کلیدهای سیاه کوتاه‌تر را خواهید دید. کوتاه ترین انگشتان شما انگشت شست و انگشت کوچک شما هستند و معمولا فقط کلیدهای سفید را می نوازند.

5. کلیدهای کوتاهتر را با انگشتان بلندتر پخش کنید.

اگر در حال پخش موسیقی با بمل ها یا دیزها هستید، باید کلیدهای سیاه کوتاه‌تر را اجرا کنید. به طور کلی، شما از انگشت اشاره، وسط و انگشت حلقه خود برای نواختن این کلیدها استفاده خواهید کرد.
* همانطور که کلیدهای کوتاه‌تر را می‌نوازید، باید انگشتان خود را کمی بیشتر صاف کنید تا راحت‌تر به آنها دسترسی پیدا کنید. به این ترتیب دیگر نیازی نیست دستان خود را روی کلیدهای پیانو به جلو و عقب حرکت دهید. در عوض، می‌توانید آن‌ها را در همان جایی که کلیدهای سفید را می‌نواختید، نگه دارید.

6. دست چپ و راست خود را متقارن نگه دارید.

دست چپ و راست شما تصاویر آینه ای از یکدیگر هستند، حتی اگر در جهات مختلف حرکت کنند یا الگوهای متفاوتی را اجرا کنند. سعی کنید انگشتان خود را طوری تنظیم کنید که همزمان از انگشتان مشابه استفاده کنید.
* اگر بتوانید این تقارن را در انگشتان خود حفظ کنید، پخش قطعات پیچیده تر موسیقی آسان تر خواهد شد. هنگامی که دستان شما هماهنگ هستند، موسیقی به طور طبیعی تر جریان می یابد.

روش 3 از 3: تمرین با گام

کلیدهای پیانو

1. تمام گام ها را با انگشت گذاری مناسب یاد بگیرید.

گام یکی از اجزای اصلی سازنده موسیقی است و اگر گام را با انگشت گذاری مناسب روی کلیدهای پیانو تمرین کنید، انگشتان شما به طور خودکار می‌دانند که با دیدن بخش‌هایی از یک گام در یک قطعه موسیقی، به کجا بروند.
* به خاطر داشته باشید که انگشتان نت نیستند. به عنوان مثال، فقط به این دلیل که شما شروع به نواختن C وسط با انگشت شست دست راست خود می کنید، به این معنی نیست که انگشت شست شما همیشه C وسط را اجرا می کند. ممکن است قطعات موسیقی وجود داشته باشد که در آنها، انجام این کار ناهنجار یا غیرطبیعی باشد.

2. از انگشت پنجم خود فقط برای شروع یا پایان گام استفاده کنید.

به طور کلی، انگشت کوچک شما ضعیف ترین انگشت است و کمترین استفاده را در نواختن قطعات پیانو دارد. در حین نواختن گام، انگشت شست خود را از زیر انگشتان وسط خود می گذرانید تا دست خود را به طرف بالا حرکت دهید و نت های بعدی را بنوازید، تنها نت آخر را با انگشت کوچک خود می نوازید.
* به همین ترتیب، اگر به جای گام رو به بالا، یک گام رو به پایین را می‌نوازید، با انگشت کوچک خود شروع می کنید.

3. بهترین انگشت گذاری را برای نواختن آرپژ پیدا کنید.

آرپژ ها، یا آکوردهای شکسته، معمولا دارای انگشت گذاری استاندارد هستند. بسته به نت های آکورد، آن انگشت گذاری استاندارد ممکن است برای شما کار نکند. اگر استفاده از انگشت گذاری متفاوت برای شما راحت‌تر است، این کار را انجام دهید – فقط مطمئن شوید که همیشه از انگشتان یکسانی استفاده می‌کنید و صدای آرپژ یکنواخت است.
* تمرین آرپژ راه خوبی برای به خاطر سپردن آکوردهای اصلی بالا و پایین صفحه کلید است.

4. دستان خود را با انگشت گذاری استاندارد تطبیق دهید.

ممکن است نمادهای انگشت گذاری را در برگه نت موسیقی پیدا کنید، و این می تواند نقطه شروع خوبی برای زمانی باشد که در حال یادگیری یک آهنگ جدید هستید. با این حال، انگشت گذاری استاندارد لزوما برای همه دست ها کار نمی کند.
* به عنوان مثال، اگر دست‌های کوچکی دارید، ممکن است در زمانی که نیاز دارید دست خود را به سمت بالا ببرید، برایتان راحت تر است که انگشت شست خود را فقط از زیر انگشت اشاره و انگشت میانی خود عبور دهید.
* اگر انگشت گذاری استاندارد را تغییر می دهید، مطمئن شوید که آن را ثابت نگه می‌دارید. اگر در یک قطعه انگشت گذاری خود روی کلیدهای پیانو را تغییر دهید، حافظه عضلانی خود را برای آن آهنگ توسعه نمی‌دهید و ممکن است متوجه شوید که اشتباهات بیشتری می‌کنید.

کلیدهای پیانو

5. انگشت گذاری خود را روی برگه نت موسیقی خود بنویسید.

به خصوص زمانی که تازه شروع به یادگیری پیانو کرده اید، نوشتن عدد انگشتی که هر نت را می نوازد، شما را قادر می سازد تا سریعتر پیشرفت کنید.
* بعد از مدتی که تمرین کردید، نوشتن شماره انگشتان ممکن است باعث اتلاف وقت شود. اگر دیگر به شما کمکی نمی کند، این کار را نکنید. با این حال، این تمرین را برای قطعات بسیار پیچیده در نظر داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *